Vicente Ferrio

Ingeniero, mentor de emprendedores, experto en transformación profesional e inversor en diversas startups.